Zelfdoding kunnen we samen voorkomen

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding is de organisatie achter de Zelfmoordlijn 1813. Daarnaast voorziet ze ook vormingen, sensibilisering en andere initiatieven op vlak van zelfmoordpreventie.

In de kijker:

Kaartjes die samenbrachten

De zelfdoding van een jonge collega greep het ortho-team binnen de HoGent heel erg aan. Deze jonge collega was bij …

Een brief van mailer Guy

De mail van de Zelfmoordlijn is niet geschikt voor situaties waarbij onmiddellijk hulp nodig is, maar met de juiste en gepaste …

Steun de Zelfmoordlijn

De Zelfmoordlijn beantwoordde in 2020 meer dan 23.000 oproepen. Toch kan niet iedereen meteen een gesprek krijgen, doordat alle vrijwilligers …

Stuur eens een postkaartje!

Weet je ook niet altijd hoe je moet reageren wanneer je merkt dat iemand het moeilijk heeft? Ter gelegenheid van …

Meer nieuws