Camille stond op enkele dagen van het jaarlijkse eetfestijn van haar Scouts in Zaventem, toen ze het Centrum ter Preventie van Zelfdoding contacteerde. Een jaar geleden vernam ze daar dat ze haar papa verloren had door zelfdoding. Net daarom wilden zij en haar zussen die avond een plek creëren om haar papa te gedenken, en tegelijkertijd zelfmoord bespreekbaar maken.  

‘Hoewel papa het Centrum ter Preventie van Zelfdoding niet gekend heeft, vinden wij het zo belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de Zelfmoordlijn kennen. Voor ons is er geen taboe om erover te praten, en zou dat er bij niemand hoeven te zijn’, steekt Camille van wal. Camille getuigt dat als je iemand verliest door zelfdoding, gevoelens van machteloosheid vaak heel reëel zijn. Net geld inzamelen, gaf haar een gevoel van te kunnen bijdragen en een verschil te kunnen maken. Zo weet ze zeker dat haar papa heel fier zou zijn.  

“Voor ons is er geen taboe om erover te praten, en zou dat er bij niemand hoeven te zijn”

Ze voelt geen taboe om te praten over haar papa en over zelfdoding. Ook al heeft ze wel eens het gevoel dat mensen denken dat dat moeilijk is voor haar. ‘Het geeft me net een goed gevoel om erover te praten, zo kunnen ze ook een belangrijk stuk van mezelf kennen’, aldus Camille. Zo ontmoette ze ook mensen die haar papa nog hadden gekend, wat enorm veel deugd deed. Ook doorheen het jaar ontmoette ze veel mensen die ook iemand verloren door zelfdoding, en dat creëert meteen een band.  

Voor Camille en haar zussen was de avond bijzonder warm en waardevol. Samen met haar scouts is ze blij dat ze het heel mooie bedrag van 536 euro heeft ingezameld. We danken haar en haar zussen voor hun moed en zeggingskracht om de hoopvolle boodschap van de preventie van zelfdoding uit te dragen.