Als bedrijf het verschil maken

Iedereen kan een verschil maken in de preventie van zelfdoding. Ook als bedrijf kan je een belangrijke rol spelen in het mentaal welzijn van je werknemers door een klimaat op de werkvloer te creëren waar zelfdoding geen taboe is.   

Suïcidepreventie op het werk – waarom?

Inzetten op preventie van zelfdoding binnen een werkcontext maakt een verschil. Mensen spenderen veel tijd aan het werk – of dat nu op kantoor is, of van thuis uit. Van de werkomgeving een open en vertrouwensvolle setting maken, is dan ook van groot belang voor het welzijn van elke werknemer. Uit een bevraging van 180DC gaf 45,2% van de respondenten aan ooit al te maken hebben gehad met zelfdoding op de werkvloer. Toch vertaalde dit hoge percentage zich niet in specifieke aandacht voor de preventie van zelfdoding binnen het preventiebeleid.

Daarnaast wijst wetenschappelijk onderzoek  op de belangrijke rol die de plaats van tewerkstelling kan spelen. Hoewel zelfmoord een complex fenomeen is met meerdere oorzaken, weten we dat ook werkgerelateerde factoren een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van zelfmoordgedachten en –gedrag. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat per 1% toename van de werkloosheid de suïcidecijfers met 0.8% stijgen. Opvallend hierbij is dat dit effect zowel vastgesteld wordt bij werklozen als bij werkenden. Wie op het werk een collega verliest door zelfdoding, loopt zelfs 3 maal meer kans om zelf door zelfdoding te sterven. 

Uit een recente INSIGHT-studie, uitgevoerd door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, blijkt werk zelf een potentiële risicofactor voor suïcidaliteit. Van alle bestudeerde zelfdodingen tijdens deze studie gaf 84,4 procent aan te worstelen met matige tot ernstige problemen op het werk. Meer feiten en cijfers over de link tussen werk en zelfdoding vind je in de factsheet ‘Werk en zelfmoord’.  

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) wil bedrijven dan ook helpen om niet enkel reactief om te gaan met zelfdoding -na een zelfdoding of zelfmoordpoging van een werknemer- maar om ook preventief aan de slag te gaan, en proactief het verschil te maken.  

Wat kan je doen als bedrijf?

Het goede nieuws is dat je als bedrijf veel kan doen om zelfmoordgedachten bespreekbaar te maken, en een gepast antwoord te bieden op signalen van zelfdoding. Hoewel er geen enkelvoudig recept is om zelfmoord te voorkomen, zijn er evidence-based strategieën die de geestelijke gezondheid bevorderen en zelfmoordgedrag op de werkvloer helpen voorkomen.  

 1. Sensibiliseren 

Een eerste belangrijke stap is om in te zetten op sensibiliseren, en mentaal welzijn op de agenda te plaatsen binnen je bedrijf. Dit kan door middel van initiatieven rond: 

 • het tegengaan van pesten op het werk 
 • het verminderen van stress op de werkvloer 
 • een aanspreekpunt of vertrouwenspersoon voor wanneer werknemers het moeilijk hebben 
 1. Inzetten op ontwikkeling van skills

Een andere belangrijke piste is deskundigheidsbevordering:  

 • Door middel van opleidingen kunnen managers en personeel bekwamer worden in het herkennen van signalen dat iemand (ernstige) moeilijkheden ervaart of zelfs aan zelfmoord denkt.  
 • Iedereen kan leren hoe in gesprek te gaan over zelfdoding, en hoe je gepast kan doorverwijzen naar professionele hulp.  

Waar wij kunnen helpen

Het CPZ wil uw bedrijf helpen om zowel op vlak van sensibilisering als deskundigheidsbevordering een stevige basis te leggen in de preventie van zelfdoding. Vanuit de eigen expertise (en die van onze partners) biedt het CPZ dan ook verschillende trainingen aan, afgestemd op de realiteit van uw bedrijf: 

 • In-house trainingen op maat van de noden van uw bedrijf: 
  • bvb. vormingen voor HR-managers, leidinggevenden, vertrouwenspersonen en kaderpersoneel om een preventief klimaat op de werkvloer te creëren waar zelfdoding geen taboe is. 
 • Trainingen (fysiek als online): 
  • General Awareness training om signalen van zelfdoding te herkennen (bv. bij collega’s) en er gepast op te reageren. Een must voor iedereen op de werkvloer.  
  • Response Training toegespitst op de noden en ervaringen van front-office medewerkers en onthaalmedewerkers die in contact komen met suïcidale klanten of cliënten. 
  • In-depth Training met focus op uitwisseling over praktijkervaringen en meer gevorderde gesprekstechnieken.  
 • Postventie aanbod: hoe reageer je gepast na een zelfdoding binnen het bedrijf?  
 • In samenwerking met verschillende partners werkt het CPZ een aanbod op maat uit. 

Maak kennis met ons aanbod, volg één van onze gratis webinars! Voor info en deelname, zie www.zelfmoord1813.be/vormingen of contacteer ons via het formulier hieronder.

Bedrijven

Naam(Required)
Toestemming(Required)