Lezing 'Zelfmoord in Vlaanderen'

Wil je als organisatie, lokaal bestuur of vereniging jouw doelpubliek handvatten aanreiken over hoe ze in gesprek kunnen gaan met iemand die aan zelfdoding denkt? Dan is onze lezing ‘Zelfmoord in Vlaanderen’ voor algemeen publiek misschien wel iets voor jullie.  

Wat kan je verwachten?

Met de toegankelijke lezing ‘Zelfmoord in Vlaanderen’ willen we het taboe op zelfdoding (leren) doorbreken, zelfmoordgedachten leren benoemen en elke deelnemer meer zelfzeker in gesprek leren gaan. Niet alleen scheppen we een theoretisch kader, maar we gaan ook in op concrete manieren om zelf een steentje bij te dragen in de preventie van zelfdoding. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar gesprekstechnieken en do’s en don’ts.  

De Lezing ‘Zelfmoord in Vlaanderen’ is … 

  • gericht op iedereen die over de preventie van zelfdoding wil bijleren.    
  • gegeven door een ervaren spreker, in aanwezigheid van een begeleider die de aanwezigen opvangt en antwoord biedt op hun vragen.   
  • wetenschappelijk onderbouwd en werd onderzocht door VLESP. Elke organisatie kan een lezing suïcidepreventie aanvragen.   

Voor info en prijzen kun je terecht bij  vormingsdienst@preventiezelfdoding.be.  

“Ook als lokaal bestuur willen we helpen om moeilijke onderwerpen toch bespreekbaar te maken. Een lezing over zelfdoding sluit hier bij aan. De reacties na de lezing waren allemaal positief. We kijken nu hoe we met de gezondheidsraad verder kunnen inzetten op geestelijke gezondheidszorg in onze gemeente.”