Zelfdoding mee helpen voorkomen met onze vormingen

Over zelfmoord praten en in gesprek gaan met iemand die aan zelfmoord denkt, kan je leren. Je hoeft geen professionele hulpverlener te zijn om ook een verschil te kunnen maken.

Wat kan je verwachten?

Praten over zelfmoord is een belangrijke eerste stap. Maar hoe begin je eraan en hoe moet het daarna verder? Vragen die zowel professionelen als het algemeen publiek zich stellen. Van alle strategieën in de preventie van zelfdoding is de deskundigheid vergroten één van de meest effectieve. Het CPZ zet in op het versterken van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen via vormingen en lezingen aan organisaties, bedrijven en het algemeen publiek.

Ik vond het een grote meerwaarde dat het heel concreet was, aan de hand van specifieke casussen, in plaats van een generiek verhaal. Hierbij vond ik zowel het gebruik van onze eigen casussen als het starten van de vragen die iedereen had als leidraad voor de vorming een grote meerwaarde.

Deelnemer aan de vorming

Deelnemen aan een vorming van het CPZ betekent ondergedompeld worden in een mix van praktijk en up-to-date kennis over suïcidepreventie. Onze ambitie is om bij zoveel mogelijk mensen het vertrouwen te versterken om een rol te spelen in de preventie van zelfdoding en de nodige input, inspiratie en motivatie te bieden – hopelijk ook – lang nadat de vorming heeft plaats gehad.

Hans van Alphen verwoordt de twijfel waar hij zelf mee kampte in het omgaan met een vriend die aan zelfmoord dacht.

Een kwalitatieve vorming

Het CPZ combineert voor haar vormingen zowel de eigen ervaringen aan de Zelfmoordlijn en de meest recente wetenschappelijke trends en onderzoeken. Hiervoor werken we nauw samen met her Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). Deze wisselwerking maakt van onze vorming een direct toepasbare methode, zowel in het dagelijkse leven als binnen professionele context. Ze vormt ook de wetenschappelijke basis voor onze praktijkoefeningen. 

Aan de hand van realistische cases en verhalen, gaan deelnemers aan de slag om hun eigen aannames rond zelfdoding kritisch te bevragen of hun sterktes in gespreksvoering te ontdekken en te versterken door middel van rollenspelen.  

Fluvius getuigde in het kader van onze 40ste verjaardag over hun ervaring met onze vorming

Het CPZ organiseert workshops, meerdaagse basistrainingen en train-the-trainers, maar ook korte sensibiliserende sessies, lezingen of gastcolleges. Daarnaast kunnen deelnemers uit heel uiteenlopende professionele contexten zich inschrijven voor 1-daagse sessies in ‘open aanbod’. Bij een vorming op maat is het CPZ altijd bereid om samen een vertaalslag te maken van de vormingen naar de specifieke noden van jouw organisatie.  

Gemotiveerd om een rol te spelen in de preventie van zelfdoding? Ontdek dan onze kalender via www.zelfmoord1813.be/vormingen of neem contact op met onze collega’s van de vormingen via vormingsdienst@preventiezelfdoding.be of via het nummer 02/649.62.05