Samen voorkomen

Want iedereen kan een rol spelen in de preventie van zelfdoding. Daarom zetten we actief in het op het opleiden, informeren en ondersteunen van bedrijven, scholen, verenigingen en particulieren die zelf actief aan preventie willen doen.

Omgaan met mensen met zelfmoordgedachten kan je leren. Om tegemoet te komen aan de noden van iedereen die in contact komt met suïcidale personen in werk- of privésfeer, organiseren we daarom gerichte vormingen en opleidingen. Want praten helpt.

Vorming 

Het CPZ biedt een wijde variatie aan vormingen aan, gaande van basistrainingen, workshops en meerdaagse opleidingen tot volledig op maat gemaakte trajecten. We vertrekken vanuit een wetenschappelijk onderbouwd theoretisch kader, maar de nadruk ligt op praktijk en oefenen. 

Organiseer een lezing 

Wil je als organisatie, lokaal bestuur of vereniging een actieve rol spelen in de preventie van zelfdoding? Wil je jouw doelpubliek handvatten aanreiken over hoe ze in gesprek kunnen gaan met iemand die aan zelfdoding denkt? Dan is onze lezing ‘Zelfmoord in Vlaanderen’ voor algemeen publiek misschien wel iets voor jullie. Met deze toegankelijke lezing willen we het taboe op zelfdoding (leren) doorbreken, zelfmoordgedachten leren benoemen en elke deelnemer meer zelfzeker in gesprek leren gaan. 

Studenten aan de Zelfmoordlijn 

Ook als student kan je bij het CPZ terecht. Zo leiden we studenten op tijdens hun opleiding in een keuzevak, of kan je stage lopen bij onze organisatie. Bijzonder leerrijk, en ook voor de Zelfmoordlijn een grote meerwaarde. 

Jaarverslagen

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding maakt elk jaar een verslag op van al haar activiteiten. Het meest recente jaarverslag vind je hieronder: