Waarom wordt de Zelfmoordlijn geen Zelfdodingslijn genoemd? Een vraag die regelmatig wordt gesteld. Het is ook wel verwarrend, de termen ‘zelfmoord’, ‘zelfdoding’ en ‘suïcide’ worden vaak door elkaar gebruikt.

‘Zelfmoord’ blijft in de volksmond de meest gebruikte term, ook door mensen die contact opnemen met de Zelfmoordlijn 1813. We kiezen er dan ook voor om deze term te gebruiken naar het algemene publiek en wanneer we ons richten tot mensen die zelf aan zelfmoord denken. Het gebruik van de term zelfmoord heeft nooit tot doel te veroordelen, maar wil enkel aanleunen bij de belevingswereld van de suïcidale persoon. De term wordt niet vermeden, juist om het signaal te geven dat zelfmoord gewoon bespreekbaar is, zonder dat daarover geoordeeld wordt. Door expliciet het woord zelfmoord te gebruiken in de naam van de hulplijn en deze website, hopen we de drempel naar hulp voor mensen met zelfmoordgedachten zo laag mogelijk te houden.

Door expliciet het woord zelfmoord te gebruiken in de naam van de hulplijn en deze website, hopen we de drempel naar hulp voor mensen met zelfmoordgedachten zo laag mogelijk te houden.

De term ‘zelfdoding’ is neutraler en geniet de voorkeur bij communicatie naar mensen die iemand verloren zijn door zelfdoding. Daarom gebruiken we in communicatie naar nabestaanden wel consequent deze term.

‘Suïcide’ is eerder een wetenschappelijke term die dan ook enkel voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Over het algemeen wordt aangeraden om altijd de term te gebruiken die het meest aansluit bij je doelpubliek.

Dit bericht is een overname van een blogbericht dat eerder reeds verscheen op https://www.zelfmoord1813.be/blog/waarom-heet-de-zelfmoordlijn-niet-de-zelfdodingslijn-0