Met de campagne ‘Kom uit je Kop’ wil het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie mannen en hun omgeving aanmoedigen om psychische problemen en zelfmoordgedachten uit de taboesfeer te halen. Zij blijken namelijk een kwetsbare groep: 75% van de zelfdodingen in Vlaanderen gebeuren door mannen.

Aan de Zelfmoordlijn 1813 identificeert 36% (van de oproepers van wie dit geweten is) zich als mannelijk. Verhoudingsgewijs contacteren meer mannelijke dertigers, veertigers en vijftigers de Zelfmoordlijn, in vergelijking met hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. Ruim de helft van de mannelijke oproepers denkt meer dan een jaar aan zelfdoding. Ook ondernam de helft van de mannelijke oproepers al één of meerdere suïcidepogingen. Algemeen gezien lijkt het profiel van de mannen die de Zelfmoordlijn contacteren sterk op dat van de vrouwen.

In een gesprek met de Zelfmoordlijn wordt – naast een inschatting van de suïcidale crisis waarin de oproeper zich bevindt – ook in kaart gebracht welke risico- en beschermende factoren oproepers aanhalen. Wanneer we de mannelijke en vrouwelijke oproepers naar de Zelfmoordlijn met elkaar vergelijken, dan zien we dat mannen opvallend vaker relatieproblemen aanhalen (24,0% tov 18,3% bij de vrouwen), vaker maatschappelijke problemen aankaarten (werkloosheid, faillissement, financiële en juridische problemen komen bijna dubbel zo vaak voor als bij de vrouwelijke oproepers) en ook middelenmisbruik wordt opvallend vaker aangehaald (11,5% tov 5,5% bij de vrouwen, bij de mannelijke vijftigers is dit zelfs 17,6%).

Campagnevideo van ‘Kom Uit Je Kop’

Eenzaamheid is net zoals bij vrouwen de meest aangehaalde risicofactor, maar komt bij mannen nog net iets vaker voor (40,5%) dan bij vrouwen (38,4%). In de leeftijdsgroep van de 50’ers ligt dit percentage zelfs op 50,7%.

Mannen die de Zelfmoordlijn contacteren, raadplegen minder vaak een hulpverlener (57,0% ten opzichte van 64,0% bij de vrouwen). Zij die een hulpverlener raadplegen zijn over het algemeen tevreden. 78,8% geeft aan geen drempels te ervaren naar de hulpverlening toe.

Ook vanuit de Zelfmoordlijn willen we mee onze schouders zetten onder ‘Kom uit je Kop’. We hopen dat deze campagne meer mannen met zelfmoordgedachten helpt om de weg te vinden naar hulp.