De zelfdoding van een jonge collega greep het ortho-team binnen de HoGent heel erg aan. Deze jonge collega was bij velen gekend als een enthousiaste, warme en creatieve oud-studente – aan wie veel lectoren graag les hadden gegeven.

Een medewerker binnen dit team vertelt: ‘In een grote organisatie zoals de onze is het steeds een uitdaging om elkaar ook op een persoonlijke manier te ontmoeten. Onze nieuwe collega wandelde eerder ‘geruisloos’ binnen, gezien ze net tijdens de Coronaperiode startte. Jammer dat we elkaar zo weinig hebben kunnen treffen.’

De collega’s wilden niet dat het afscheid onopgemerkt zou blijven. Samen zochten ze naar een betekenisvolle manier om haar te gedenken én ook om bij te dragen aan een organisatie die haar nauw aan het hart lag, namelijk het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Zelf droomde ze over de opmaak van een boek voor kinderen die in deze situaties achterblijven en deed ze een verjaardagsinzamelactie ten voordele van de Zelfmoordlijn.

Samen zochten ze naar een betekenisvolle manier om haar te gedenken én ook om bij te dragen aan een organisatie die haar nauw aan het hart lag, namelijk het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

Mieke Blontrock – Docent HoGent

De eerstejaarsstudenten binnen de opleiding orthopedagogie krijgen elk jaar de opdracht een actie op te zetten ten voordele van een goed doel, om voeling te krijgen met het werkveld. Daarom besloot een team, net als de studenten, een actie op te zetten. Met de steun van de familie van hun collega, stelden ze pakketjes samen met creatieve postkaarten rond thema’s zoals ‘feest, verbondenheid, wijze woorden’

De kaartjes werden massaal verkocht binnen de hogeschool en ook ver daarbuiten. Ook de organisatie waar ze voordien had gewerkt, steunden de actie ontzettend hard. De actie bracht veel samen: mensen, woorden, steun. De creativiteit en boodschap ‘draag goed zorg voor elkaar’, die de overleden collega zo typeerden, werden op die manier in de kaartjesactie verweven.