Veel mensen vragen zich af of het tijdens de eindejaarsperiode merkbaar drukker is aan de Zelfmoordlijn. Die vraag komt niet uit het niets. Waar het kerstfeest voor veel gezinnen traditioneel een moment van samenzijn en verbondenheid is, kan het voor anderen dan weer een eenzaam moment zijn, dat moeilijker te overbruggen valt. In ruwe cijfers zien we aan de Zelfmoordlijn doorgaans geen opvallende piek in deze periode.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de zogenaamde beschermende factoren, waaronder sociaal contact en verbondenheid, opnieuw meer op het voorplan komen en een positief verschil kunnen maken. Wie voorafgaand aan de feesten zich eenzaam voelde, vindt net nu misschien opnieuw de connectie met naasten en familie.

De keerzijde van de medaille is dat wie uit de boot valt, zich mogelijk slechter voelt net omdat ze die verbondenheid niet voelen. Heel wat gesprekken aan de Zelfmoordlijn in deze periode verwijzen dan ook naar het gevoel er alleen voor te staan op het eind van het jaar.

Hoewel het dus niet extra druk is aan de Zelfmoordlijn, is het zeker opportuun om extra waakzaam te zijn tijdens deze periode. Zo zetten onze vrijwilligers zich ook in de laatste dagen van het jaar extra in om zoveel mogelijk gesprekken te voeren, via telefoon, chat en mail op www.zelfmoord1813.be.

Wil jij zelf hulp kunnen bieden aan iemand in nood? Leer signalen herkennen en in gesprek gaan. Een reeks tips vind je op https://www.zelfmoord1813.be/ik-ben-bezorgd-om-iemand