Dank voor jouw steun!

Je schenking werd goed ontvangen! Het geld dat we ontvangen uit dergelijke donaties gaat integraal naar het verder uitbouwen van de Zelfmoordlijn, en het ondersteunen van mensen in nood.

We bedanken je dan ook graag nogmaals om je steentje bij te dragen – het maakt wel degelijk een verschil.

Je koos voor:

Geen gift gekozen van €0

Giften geven recht op een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane gift (wet van 13 december 2012, houdende fiscale en financiële bepalingen). Geld ingezameld via een actie geeft geen recht op een fiscaal attest.

Jouw gegevens