De Zelfmoordlijn 1813 is een erkende nooddienst voor iedereen die aan zelfdoding denkt, er in zijn of haar omgeving mee confronteerd wordt, of zelf nabestaande is. Via telefoon, chat of email kun je er gratis en anoniem terecht voor een hulpverlenend of ondersteunend gesprek.
Vrijwilligers van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding zorgen voor de continue bemanning van de Zelfmoordlijn 1813.

Preventie 2.0

Preventie 2.0 past de principes van suïcidepreventie en crisishulpverlening van de Zelfmoordlijn toe op sociale media en andere vormen van online communicatie. Het omvat verschillende initiatieven op het internet en de sociale media, met als doel de drempel naar hulpverlening te verlagen, en preventief in te grijpen bij het vaststellen van onrustwekkende boodschappen inzake zelfdoding.

ASPHA

ASPHA (Advies SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners) wil huisartsen en andere hulpverleners uit de eerste lijn ondersteunen via telefoon en e-mail bij het begeleiden van suïcidale patiënten, hun omgeving en nabestaanden. De laagdrempelige advieslijn is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 21 uur, en via email bereikbaar op info@aspha.be.

Meer info